Maldos seminaras Kaune – kvietimas vieningai maldai

Artėjant Vilties festivaliui vyksta įvairūs pasirengimo darbai, skirtingų komitetų organizuojami seminarai, susitikimai. 2011 m. birželio 18 d. Kaune įvykęs antrasis maldos seminaras yra parengiamųjų festivalio darbų dalis, kurį organizavo festivalio maldos komitetas.


Pats Billy Grahamas ir Vilniuje rudenį pamokslausiantis jo sūnus Franklinas maldą iškelia kaip vieną svarbiausių festivalio sėkmės faktorių. Organizatoriai tiki malda ir siekia, kad šalyje, kurioje rengiamas festivalis, kuo daugiau krikščionių susijungtų vieningai maldai už evangelizacinį renginį. Šiai paraginimo žiniai skleisti ir yra skirti maldos seminarai.

Į maldos seminarą, vykusį Kauno krikščionių bažnyčioje, susirinko apie 40 tikinčiųjų iš Kauno, Kėdainių, Ariogalos, Druskininkų, Vilniaus ir Raseinių. Tokiuose susitikimuose žmonės ne tik raginami užtarti festivalį, bet ir supažindinami su būdais, kaip kiekvienas tikintysis gali prisidėti prie šio darbo. Pirmiausia, visi krikščionys yra raginami užtarti evangelizacinį renginį savo asmeninėse maldose. Siekiant sustiprinti asmeninę maldą, siūloma kiekvieną vakarą, 22 valandą, visiems nurimti, kad visi kartu vienu metu galėtume melstis dėl vieno tikslo. Tikintieji skatinami užtarti festivalį ir savo bažnyčių maldos ar namų grupėse.

Ilgametė festivalio organizatorių patirtis rodo, kad festivaliui artėjant, iškyla įvairiausių organizacinių ir asmeninių sunkumų, tad rengėjai nori būti pasiruošę tokiems nenumatytiems atvejams. Jų įsitikinimu, atsakymas į staiga iškilusias problemas turėtų būti vieninga daugelio krikščionių malda. Todėl Lietuvos tikintieji kviečiami domėtis maldos poreikiais, užsiregistruoti į maldininkų būrį, kad, iškilus ypatingam atvejui, apie maldos poreikį būtų galima pranešti skambučiu ar žinute. Tikimasi, kad tokį pranešimą gavę tikintieji praneš apie tai savo bičiuliams, paragindami melstis ir juos.

Maldos poreikių sąrašą galima rasti Vilties festivalio tinklapyje, taip pat veikia maldos palaikymo telefonas, kuriuo paskambinus galima išklausyti informaciją, dėl ko festivalio organizatoriai ragina  melstis konkrečiu metu (telefonas Vilniuje: 8 5 259 56 55).

Likus savaitei iki festivalio organizatoriai planuoja suvienyti krikščionis nepertraukiamai maldai. Jie kviečia visos Lietuvos evangelinių bažnyčių krikščionis pasiskirstyti laiką ir užtarti festivalį dieną ir naktį, t. y. visas 168 valandas. Festivalio rengėjai laukia ir tikinčiųjų, kurie būtų pasiryžę užtarti festivalį tomis valandomis ir minutėmis, kai jis vyks „Siemens“ arenoje spalio 29-30 dienomis. Tad reikėtų žmonių, kurie atvykę į renginio vietą dalį savo laiko praleistų „maldos kambarėlyje“.

Įžanginį seminaro žodį tarė Kauno krikščionių bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis. Raginimą nepailsti melstis pastorius parėmė keliais bibliniais pavyzdžiais. Vienas iš jų -  Senajame Testamente aprašyta istorija apie pranašą Eliziejų ir Izraelio karalių Jehoašą (2 Kar 13, 15-19). Pastorius ragino tikinčiuosius pasimokyti iš šios istorijos ir, festivaliui artėjant, padaryti viską, ką galime ir dar daugiau, - siekime ne dalinės, o visiškos pergalės.
 
Seminaro pradžia ir pabaiga buvo palydėta nuostabaus Kauno krikščionių bažnyčios garbintojų giedojimo. Po seminaro organizatoriai ir svečiai buvo pakviesti bendrystei prie kavos puodelio.

Pirmasis maldos seminaras įvyko gegužės mėnesį Panevėžyje. Liepos 16 d. maldos seminaras vyks Klaipėdoje, o rugpjūčio 27 d. ir Šiauliuose.

maldos klausimais galite gauti paskambinę tel.: 8 685 24558 (Sabina) arba el. paštu: malda@viltiesfestivalis.lt

 

 

Bendrinti: