Vilties festivalio direktoriaus Viktoro Hammo padėkos laiškas renginio bendradarbiams

Sveikinu Jus Viešpatyje! Tai paskutinis laiškas Jums iš Vilties festivalio biuro. Kartu su Jumis džiaugiamės Viešpaties darbu Vilniuje festivalio dienomis.
Billy Grahamo evangelistinės asociacijos ir brolio Franklino Grahamo vardu noriu padėkoti už Jūsų indėlį į šią istorinę evangelizaciją. Viešpats palaimino vieningą Lietuvos bažnyčių liudijimą, šimtus žmonių patraukdamas prie Kristaus kryžiaus. Per šias dienas Kristų įtikėjo įvairių tautybių, jauni ir seni, aukštas pareigas užimantys ir eiliniai žmonės. Drauge su Jumis džiaugiamės tuo, ką Viešpats padarė Vilniuje šio festivalio  metu.

Norime padėkoti Jums ir visiems kitiems: Vilties festivalio valdybai, Festivalio komitetui, žiniasklaidos darbuotojams, sielovadininkams, tvarkdariams, jungtiniam chorui, programos dalyviams,  moterims, vaikams bei daugeliui kitų už maldas ir stropų darbą. Tegul Viešpats panaudoja šią patirtį, kad gyvenimai būtų praturtinti ir Jo Sūnui Jėzui Kristui kiltų šlovė! Ypač džiugu buvo sulaukti tūkstančių žmonių, autobusais atvykusių į Vilnių iš beveik 80 Lietuvos miestų, miestelių ir net kaimų.  

Meldžiamės už visus žmones, kurie, išgirdę Evangeliją, išėjo į priekį melstis atgailos malda. Tolesnis darbas yra nepaprastai svarbus - jis turi būti atliekamas tinkamai, kad išsaugotume Viešpaties duotą vaisių. Būtinai tęskite darbą su kiekvienu įtikėjusiu žmogumi - tiek, kiek reikės.

Billy Grahamo evangelistinės asociacijos Lietuvoje įkurtas Vilties festivalio biuras Vilniuje, atlikus visus darbus, lapkričio 30 d. bus uždarytas. Festivalio internetinė svetainė bus uždaryta lapkričio 10 d.

Prašome melstis už Billy Grahamo evangelistinę asociaciją, kuri skleidžia Evangeliją visame  pasaulyje. Kitas mūsų festivalis vyks Vengrijoje, Budapešte,  2012 m. birželio 1-3 d.

Dar kartą dėkojame už Jūsų bendrystę, darbuojantis dėl Evangelijos.
Bendrinti: