Druskininkų evangelinės bažnyčios istorija


1990 metų pavasarį plintanti Evangelijos žinia iš Vilniaus bažnyčios ,,Tikėjimo žodis" pasiekė ir druskininkiečius. Keleto naujai atgimusių žmonių širdyse degė troškimas tarnauti Dievui ir  išgelbėjimo žinia dalintis su savo artimaisiais ir vietiniais gyventojais. Tikinčiųjų skaičiui augant druskininkiečius pradėjo lankyti Vilniaus bažnyčios ,,Tikėjimo žodis" pamokslininkai. Taip gimė Druskininkų bažnyčia  ,,Tikėjimo žodis", kuri 1997 m. birželio 12 d. buvo įregistruota LR Teisingumo ministerijoje.

Po 1990-1993 m. vasaromis Druskininkuose vykusių krikščioniškų sąskrydžių, kuriuos organizavo Vilniaus bažnyčia  ,,Tikėjimo žodis", Druskininkų tikintieji lankydavo naujai įtikėjusius žmonės, organizuodavo vaizdo įrašų peržiūras. Vėliau  lankė vaikų su negalia dienos užimtumo centrą ,,Viltis", rūpinosi seneliais tarnaudami jiems visokeriopa pagalba, organizuodavo evangelizacinius renginius Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijoje ,,Saulutė".

Nuo 2000 m. Druskininkų bažnyčia ,,Tikėjimo žodis" dalyvavo tarptautinėje operacijoje ,,Vaikų Kalėdos", kurią visame pasaulyje vykdo JAV įkurta labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija ,,Samariečio krepšys". Vykdydama šį projektą mūsų bendruomenė išdalijo daugiau negu 2000 dovanėlių socialiai remtinų šeimų vaikams, našlaičiams. 2017 m. bažnyčia pakeitė pavadinimą ir tapo DRUSKININKŲ EVANGELINE BAŽNYČIA.

Bažnyčiai vadovauja vyresnioji Rima Bocisienė.

 

Bendrinti: