Marijampolės krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnysis

Kontaktai:
Mob.+370 (686) 61 440
El. paštas [email protected]gmail.com

Gintaras Kunigonis gimė 1970 m. liepos 29 d. Pagėgių mieste (Tauragės raj). Augo kartu su broliu ir sese. Jam pradėjus lankyti 1 klasę, po pusmečio visa šeima persikėlė gyventi į Kazlų Rūdą.

Audringos jaunystės metais, ieškodamas „antrosios pusės“, susipažino su būsima žmona Vida. Vida lankė Marijampolės Tikėjimo žodžio bažnyčios susirinkimus, smalsumo vedamas ir Gintaras aplankė šią bendruomenę. Po trečio apsilankymo Vidos paragintas Gintaras išėjo į priekį ir kartojo atgailos maldą, bet tai nepalietė jo vidaus (nepatyrė susitikimo su Jėzumi). Tuo metu jis dirbo statybose, vykdavo į komandiruotes į Lydą ar Kaliningradą, taigi po kelių savaičių išvykoje skaitydamas Šventąjį Raštą prisiminė Vidos žodžius: „Pasikalbėk su Dievu kaip su draugu, išsakyk, ko trokšti, ir Jis atsakys tau asmeniškai“. Tos minties apimtas Gintaras paprašė, kad Dievas padėtų jam suprasti, kas parašyta Šventajame Rašte, kas vyksta susirinkimuose ir kuo žmonės taip žavisi. Dievas atsakė – Šventasis Raštas tapo suprantamas, ir tada Gintaras įtikėjo į Jėzų Kristų.

1994 m. vasarą Gintaras su Vida sukūrė šeimą. Nuo 2006 m. Gintaras tarnauja vyresniuoju Marijampolės bažnyčioje „Tikėjimo žodis“. Su žmona Vida rūpinasi dviem dukrom Gluosne ir Gintare bei sūnumis Mantvydu ir Dovydu.