Tebūna girdimas Jo gyriaus garsas (Ps 66, 8) (galerija)

Birželio 9 d., šeštadienį, Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ vyko šlovintojams skirtas seminaras „Tebūna girdimas Jo gyriaus garsas“. Šlovintojai susibūrė ne tik iš skirtingų Vilniaus bažnyčių, bet atvyko ir iš kitų miestų: Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos, Kėdainių, Kauno, Druskininkų, Panevėžio, net iš Dublino. Susibūrusiųjų tikslas buvo pabendrauti, pasidalinti mintimis apie šlovinimo tarnystę ir patirtimi, kartu pagarbinti Dievą.

Pirmojoje seminaro dalyje jo sumanytoja, Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ šlovinimo tarnavimo vadovė Rita Brazaitienė dalijosi mintimis apie garbinimo tikslą. Neturėtume apsigauti, manydami, kad išorinės formos ar būdai gali nulemti garbinimo kokybę ar tikslus. Garbinimas – vidinis širdies veiksmas, kylantis iš to, kad Kristų mes vertiname ir branginame labiau už patį gyvenimą ar mirtį. Kad tą vertę pamatytume ir suvoktume, turime įsižiūrėti į savo Viešpatį ir Jo atliktą darbą.

Ilgametė Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ šlovinimo tarnavimo vadovė Rūta Tumulienė „pavedžiojo“ mus po Sandoros palapinę bei Saliamono šventyklą, kuriose buvo laikomi pagal Dievo nurodymus padaryti garbinimo reikmenys – uždanga, varinis praustuvas, šviestuvas, padėtinės duonos stalas, smilkalų aukuras, uždanga, Sandoros skrynia. Visi šie dalykai atspindi ir simbolizuoja Naujosios Sandoros tikrovę. Šiandien nebėra jokių uždangų, kurios skirtų mus nuo Dievo artumo. Rūta ragino mus tarnauti Dievui suvokiant, ką Jis dėl mūsų padarė.

Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ šlovintojas Jonas Tumulis pabrėžė, jog šlovinimo bažnyčioje laikas yra tik labai maža mūsų garbinimo dalis. Didžioji garbinimo dalis – slaptoje su Dievu leidžiamas laikas. Tikras šlovintojas yra tas, kuris pažįsta Viešpatį intymiai, – Dievas ieško būtent tokių šlovintojų, kurie garbina Jį Dvasioje ir Tiesoje.

Antrojoje, praktinėje dalyje savo talentais patarnavo profesionalus muzikantas iš Vilniaus Bernardinų parapijos Artūras Chalikovas. Jis pademonstravo instrumentų panaudojimo galimybes atliekant giesmes. Raimonda Vaičiūtė iš Klaipėdos Miesto bažnyčios, būdama profesionali vokalistė ir pedagogė, pradžiugino žiniomis apie žodžio įgalinimą šlovinime bei pasidalino patirtimi, kaip įsiklausyti vienas į kitą.

Nemažai laiko seminaro dalyviai skyrė Viešpaties garbinimui. Garbindami Jį, mėgavomės Jo artumu, Dievo meilė gydė, guodė, džiugino ir vienijo. Visi šlovintojai pritarė, kad tokių susitikimų norėtųsi dažniau.

Nuotraukos Jurgos Karosaitės

Bendrinti: