Gyvenimo dėsnis

Įstatymas ir pranašai – iki Jono; nuo tada skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi (Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus 16 eilutė).

Tai yra Jėzaus Kristaus žodžiai, kuriais Jis nusako laiko, kuriuo gyvename, pradžią ir kaip mes, šiuo laiku gyvenantys, turėtume elgtis.

Pagalvokime apie save, sujaudintus Šventojo Rašto eilučių, giliai paliestus pamokslo ar straipsnio žodžių. Mūsų širdys užsidega, kaip tų dviejų mokinių, bet ar mes įdedam pastangų, kad atidžiau įsižiūrėtume į sujaudinusias mintis? Dažną kartą lieka tik malonaus įspūdžio prisiminimas – teko skaityti puikų straipsnį, sekmadieninis pamokslas labai patiko, perskaitytas Šventojo Rašto epizodas sujaudino širdį, – nesuprantant, jog tai buvo Viešpaties kvietimas ilgesniam pabuvimui kartu, dėmesingam įsiklausymui, meldžiantis ir prašant, kad Jis kalbėtų toliau.

Kiekviena Rašto tiesa, kiekvienas raginimas – tai tarsi užuomina ar durys į neaprėpiamą tikrovę. Galima ties jomis pastovėti, bet taip pro jas ir neužeiti, nesutelkti savo dėmesio, beldžiant ir prašant, kad jos būtų atvertos. Tokiu atveju lieka nesuprastas šis laikas, apie kurį Viešpats pasakė: Nuo tada skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi.

Neužtenka išgirsti žinią. Ji gali sužavėti, būti palydėta įkvepiančių vidinių išgyvenimų, tačiau tai tik kvietimas veržtis. Jis skirtas kiekvienam. Nėra jokių išimčių. Kaip tai daryti, Viešpats aiškiai pasakė, baigdamas Kalno pamokslą. Jis labai įtaigiai ir vaizdingai perteikė raginimą melstis, kad Jo nubrėžtos krikščioniško gyvenimo gairės taptų tikrove Jo mokinių gyvenime: Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi duotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo (Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 7–11 eilutės).

Neišgirdus šio kvietimo veržtis, Kalno pamokslo tiesos atrodys kaip niekada nepasiekiama kalno viršūnė arba kaip nurodymai, nepritaikomi šių dienų kasdienybėje. Neprašant, neieškant ir nesibeldžiant jie netaps kasdienio gyvenimo praktika, o bandant juos įgyvendinti savo jėgomis, virs nepakeliama našta, neatrastu siauru keliu.

 

Bendrinti: