Kvietimas pasilikti

Jėzus iš Nazareto paskutinį vakarą prieš jį suimant, kalbėdamas savo artimiausiems pasekėjams, palygino dangiškąjį Tėvą su vynininku, save su vynmedžiu, o juos su šakelėmis. 

Pirmiausia Jėzus pasakė, kad mūsų Kūrėjas – Dievas Tėvas panašus į sodininką, besirūpinantį, kad jo prižiūrimas vynmedis neštų daug vaisių. Jėzaus pasekėjams tai buvo daug sakantis vaizdinys. Jie nuo vaikystės matė, kaip prižiūrimi ir genimi vynmedžiai, o jų augintojai deda pastangas, kad būtų didesnis derlius. Kalbėdamas toliau Jėzus pratęsė Senojo Testamento pranašų palyginimus. Jų raštuose Kūrėjas Izraelio tautą dažnai palygindavo su vynmedžiu. Tačiau tą vakarą Kristus pasakė, kad jis yra tikrasis vynmedis, nešantis Tėvo laukiamus vaisius. Tie vaisiai auga ne tiesiai ant kamieno, bet ant šakelių. Akivaizdu, jog tik tos šakelės, kurios nuolatos maitinasi vynmedžio syvais, nenudžiūsta ir neša vaisius. Būtent jas sodininkas apvalo, kad būtų dar vaisingesnės. 

Tęsdamas pradėtą palyginimą Jėzus pasakė, kad tą vakarą buvusieji su juo jau apvalyti. Jie jau švarūs, nes dėmesingai klausė jo žodžių.

Norėdamas, kad jo mokiniai ypatingai atkreiptų dėmesį į tai, kas sakoma, Jėzus pakartojo pasakytą palyginimą: aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Atskirta nuo vynmedžio šakelė negali nešti vaisiaus. Ji sudžiūsta. 

Kristaus pasekėjai tik tuomet bus vaisingi, kai pasiliks jame, o jo žodžiai – juose. Tai kalbėdamas Jėzus pasakė, jog vienintelis būdas išlikti iš tiesų gyvam, yra branginti jį labiau už viską ir artimai su juo bendrauti.

Skaitydami šį Jėzaus pasakytą palyginimą, mes dažnai imame galvoti, jog mūsų tikslas yra nešti daug vaisių, ir taip galvodami nukreipiame dėmesį nuo Jėzaus į save. Turėtume labai aiškiai suprasti, kad mūsų rūpestis yra pasilikti Kristuje – atsiliepti į jo meilę, įsiklausyti į jo žodžius, pažinti, kokie teisingi jie yra, ir elgtis pagal juos. Mums svarbu neatsiskirti nuo savo Viešpaties, bet pasitikėti juo ir nuolatos į jį remtis. O vaisių gausa pasirūpins Tėvas. Jis yra sodininkas, kuris apvalo kiekvieną vynmedyje pasiliekančią šakelę, kad ji neštų dar daugiau vaisių.

Bendrinti: