Laukti sugrįžtant

Prasideda adventas. Pats žodis, verčiant iš lotynų kalbos, reiškia „atėjimas“. Tai – keturių savaičių aktyvaus laukimo laikas prieš Kalėdas, skirtas dvasiškai pasiruošti Kristaus gimimo šventei ir Jo antrajam atėjimui.

Taip atsitinka, jog kasdienių rūpesčių ir informacijos tvano genami daugelis krikščionių pamiršta, jog kaip pačios didžiausios šventės turėtume laukti Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo.

Pati žinia apie Jėzaus sugrįžimą buvo daugelį kartų diskredituota melagingų pranašysčių apie konkrečias Jo atėjimo datas, nes atėjus iš anksto paskelbtam laikui pranašystė neišsipildydavo. Nors pats Jėzus labai aiškiai pasakė ir Evangelijų autoriai tai užrašė, kad tik Dievas Tėvas žino nustatytą Kristaus sugrįžimo laiką, netikri pranašai nekreipė į tai dėmesio, o dauguma žmonių nežinojo tų Jėzaus žodžių. Tai viena iš priežasčių, kodėl daugelis žmonių nebekreipia dėmesio į Kūrėjo pažadą, užrašytą Šventajame Rašte. Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų (Apaštalų darbų 1 skyriaus 11 eilutė).

Nežiūrint daugybės klaidintojų, Dievo pažadai išsipildo.

Akivaizdus to pavyzdys gali būti Izraelio valstybės atkūrimas. Senojo Testamento pranašai skelbė ir Naujojo Testamento autoriai tai patvirtino, kad žydai ilgą laiką bus išsklaidyti ir neturės savo valstybės, bet po to jų valstybė vėl bus atkurta. Jau antrame amžiuje krikščionys pradėjo skeptiškai žiūrėti į šį Kūrėjo pažadą, o dar kelių amžių bėgyje susiformavo mokymas apie tai, jog Dievas atmetė Izraelio tautą ir jos vietoje pasirinko Bažnyčią. Ėjo amžiai, ir vis tvirčiau buvo tikima, kad Izraelio valstybės daugiau niekada nebebus. Devynioliktojo amžiaus krikščionybės istorikai minėjo, jog tarp krikščionių Izraelio valstybės atkūrimo buvo tikimasi dar antrajame amžiuje, bet vėliau tas „neteisingas“ lūkestis užgeso. Tačiau atėjo dvidešimtojo amžiaus vidurys, ir po siaubingo Hitlerio bandymo sunaikinti žydų tautą buvo atkurta Izraelio valstybė. Kūrėjo duotas pažadas išsipildė.

Tą patį galime pasakyti apie Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Niekas nežino konkrečios datos, bet jis tikrai įvyks.

Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to – teismas, taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad pasiimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės Jo laukiančiųjų išgelbėjimui (Laiško Hebrajams 9 skyriaus 27–28 eilutės).

 

Bendrinti: