Ta diena

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose“ (Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus 8–12 eilutės).

Ypatinga diena žmonijos istorijoje. Ji tokia svarbi, kad didžioji žmonijos dalis visą istoriją dalina į laiką iki tos dienos ir po jos. Ne atsitiktinė, bet numatyta prieš visatos sukūrimą. Mums tai gali atrodyti keista, nes patys negalime pasirinkti nei gimimo vietos, nei laiko. Tačiau Kūrėjas, savo įsikūnijimą numatęs prieš pasaulio sukūrimą, pasirinko ir savo gimimo vietą, ir laiką. Jis per pranašus prieš šimtmečius pasakė, kur gims įsikūnijęs Dievas Sūnus, ir nurodė tikslų to įvykio laiką.

Ruošdamiesi švęsti Kalėdas bei pačios šventės metu esame linkę užsimiršti ir nesusimąstome, ką mums reiškia tai, kad gimė mūsų Gelbėtojas.

Svarbi kiekviena papasakoto įvykio detalė: angelas – dangaus pasiuntinys ir piemenis apšvietusi Kūrėjo šlovė, paprastų žmonių susilietimas su amžinybe, ypatingas piemenų išgąstis ir angelo pasakyti žodžiai. Kūrėjas, su didingiausia žinia pasiuntęs savo pasiuntinį pas piemenis, labai aiškiai parodė, kad Jis išdidiems žmonėms priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę.

Gelbėtojo reikia visiems žmonėms, bet anaiptol ne visi tai supranta. O net ir tie, kurie kažkiek suprato, užsimiršta ir nebesidžiaugia. Nenusakomas džiaugsmas mus turėtų apimti kiekvieną kartą vien pagalvojus apie tai, jog mums gimė Gelbėtojas, kuris kiekvieną Juo patikėjusį gelbsti iš blogio vergystės.

Mes visi turėjome būti nuteisti teisingo Kūrėjo, nes kiekvienas žmogus peržengė gyvenimo dėsnius ir atsiribojo nuo gyvybės šaltinio, bet gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Mūsų buvo pasigailėta. Mums gimė Gelbėtojas, kuris atsistojo puolusių žmonių vietoje, prisiimdamas mūsų kaltę ir bausmę. Jis mirė ant kryžiaus už žmonijos nuodėmes ir kiekvieną, kuris Juo tiki, perveda iš mirties į gyvenimą.

Dievo pasiuntinys tą dieną mums visiems paskelbė nenusakomai didelį džiaugsmą.


 

Bendrinti: