432 | 2013 04 04 | Krikštas kūdikystėje ir suaugus

Laba diena, Gana neseniai patikėjau Jėzumi Kristumi ir atradau ramybę, dėl kurios Jam nuoširdžiai dėkoju. Tačiau manęs vis neramina vienas klausimas. Mano šeima yra nepraktikuojantys katalikai.
Būdama maža buvau pakrikštyta, o vėliau (dėl, kaip žinia, Romos katalikų bažnyčioje praktikuojamų septynių sakramentų) priėmiau (nesąmoningai) Pirmąją komuniją. Tačiau dabar man priimtinas protestantiškų bažnyčių mokymas. Ar „skaitosi“ mano pirmasis krikštas ar reikėtų persikrikštyti?

Nuoširdžiai dėkoju už atsakymą, Monika

Monika,
Labai miela girdėti, jog Kristuje atradai sielos ramybę, - tai pati didžiausia dovana. Pasistengsiu atsakyti į rūpimą klausimą dėl krikšto.

Krikščioniškas bažnyčias šiuo aspektu galėtume padalinti į dvi stovyklas: vienos krikštija vaikus, kitos - tuos, kurie sąmoningai patikėjo Jėzumi Kristumi. Protestantų, arba evangelikų, bažnyčios krikšto klausimu neturi vieningo mokymo. Kai kurios, kaip antai liuteronai ar reformatai, krikštija vaikus, kaip tai daro Romos katalikai ar stačiatikiai, o kitos, pavyzdžiui, baptistai ar sekmininkai, krikštija jau sąmoningai gabius apsispręsti tikinčiuosius.  Pastarojo požiūrio laikosi ir Tikėjimo žodžio bažnyčios.

Ar „skaitosi“ tavo pirmasis krikštas ar reikėtų persikrikštyti? Mūsų požiūriu, tai nėra „persikrikštijimas“, o pirmas ir vienintelis krikštas. Mat sąmoningai remiantis Dievo žodžiu, juo tikint ir pagal jį elgiantis, tai daroma pirmą kartą. Vaikystėje atliktas ritualas neturi magiškos galios ir tikėjimo neskatina. O šis, jau brandžiame amžiuje žengtas tikėjimo žingsnis, kaip tyros sąžinės atsakas Dievui, pasak Petro (1 Pt 3, 21), pasitarnauja mūsų išgelbėjimui.

Tad, jeigu Kristumi patikėjai mūsų bažnyčioje (ar kitoje, besilaikančioje to paties požiūrio), aš raginčiau krikštytis pagal esantį pasitvarkymą. Paprastai prieš krikštą vyksta įvadinis mokymas, kurio metu detaliau aptariami įvairūs su krikštu susiję klausimai.

Te Viešpats veda tave toliau tikėjimo keliu!

Pastorius Giedrius Saulytis

Bendrinti: