463 | 2013 11 15 | Klaidingas mokymas

Ar galiu priklausyti bažnyčiai, kuri moko klaidingos, Biblijos neatitinkančios doktrinos? Tų mokymų nėra Biblijoje, nors juose yra ir daug tiesos elementų? Ką tokiu atveju daryti? Pažinęs tiesą, aš palikau šią bažnyčią.
Kalbu apie biblinę tiesą, kurios aš negaliu neigti, bet tik pritarti. Jaučiuosi vienas, paliktas kaip ant ledo, tad noriu sugrįžti į tą bažnyčią. Labai trūksta brolių, bet taip pat suvokiu teisingo biblinio mokymo svarbą. Nerandu ramybės. Kaip elgtis?

Irmantas, 25 m.

 

Jūsų klausimas atskleidžia svarbius krikščioniškojo gyvenimo polius: tiesą bei bendrystę. Be Evangelijos tiesos žodžio neįmanoma sekti Kristumi, būti Jo mokiniu ir subręsti Jame. Tuo pat metu svarbi ir kita krikščioniškosios tiesos ašis - bendruomenės reikšmė, siekiant dvasinės brandos. Krikščionis negali subręsti be bendruomenės ir tiesos. Neatsietinos krikščioniško gyvenimo dalys yra bendrystė, mokymasis, pakantumas, kelionė kartu tiesoje.

Patarti, kaip jums elgtis, itin keblu, nes reiktų žinoti, apie kokias, jūsų nuomone, Biblijos neatitinkančias doktrinas kalbate? Būtų svarbu išsiaiškinti, kiek reikšmingi yra jūsų įvardijami biblinę tiesą paneigiantys įsitikinimai. Mat yra esminės tikėjimo tiesos, kurias pametęs religinis judėjimas išžingsniuoja iš krikščioniškosios stovyklos ir pasuka klaidos keliu. Tai pagrindiniai krikščioniško tikėjimo elementai: Trivienis Dievas, Kristus - Atpirkėjas, ir t. t. Jei jūsų minima bendruomenė nėra krikščionybę skelbianti, tuomet siūlyčiau prisijungti prie krikščioniškos bažnyčios.
 
Kita vertus, yra daugybė pasitvarkymų bendruomenėse, kurie ne tiek reikšmingi išgelbėjimui. Tradicija, kurios laikosi bendruomenė, suformuoja vieną ar kitą tikėjimo praktiką. Svarbu yra nesumaišyti šių neesminių tikėjimo praktikos dalykų su esminiais tikėjimo artikulais. Skatinčiau pastudijuoti ekumeninius tikėjimo išpažinimus, kad galėtumėte geriau įvertinti situaciją.

Tiriant bendruomenės tikėjimo tikrumą, reikėtų nepamiršti ir savęs. Supraskite, kad esate žmogus, jūsų nuomonė yra subjektyvi. Kaip ribotas žmogus galite įsižeisti, kai kuriuos dalykus priimti asmeniškai, ir tai gali paveikti jūsų nuomonę apie konkrečią žmonių grupę. Tad sprendžiant ir apibendrinant visada reikėtų būti atsargiam ir tirti savo širdį, ar ji šioje situacijoje tyra.

Linkiu sėkmės ir išminties eiti tikėjimo keliu su broliais Dievo meilėje ir tiesoje.

Pagarbiai,
Pastorius Ramūnas Jukna 


 Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: