Kodėl tiek daug nelaimingų krikščionių?

Išgelbėjimui būdingas džiaugsmas - mes džiūgaujame nenusakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu (1 Pt 1, 8). Jei esi krikščionis, Dvasia moko tave gėrėtis Kristumi. Jo grožis ir didingumas jaudina tavo sielą. Tačiau kai kuriems tikintiesiems sunku patirti džiaugsmą. Kodėl?


Kai kurie žmonės iš prigimties yra linkę liūdėti, ir džiaugtis jiems yra tikras iššūkis. Kai skaičiau Martyno Loyd-Džounso knygą „Dvasinė depresija“ (Spiritual Depression), buvau nustebintas, jog kaip „pirmą ir pagrindinę priežastį“ jis mini temperamentą arba žmogaus asmenybę. Ir jis gali būti teisus.

Tačiau yra ir kitų priežasčių. Jaunos mamos dažnai patiria didžiulį nuovargį, bet nors ir neišsimiegojusios, ir pervargusios jos vis tiek stengiasi atrasti džiaugsmą. Jei tu liūdi ar kenti kančias, tau gali būti sunku suvokti, jog Dievas yra numatęs tau džiaugsmą tavo dabartinėje situacijoje. Taip pat nepamiršk, jog mūsų priešas nekenčia mūsų ir yra pasirengęs nugvelbti iš mūsų kiekvieną, net ir menkiausią džiaugsmo kruopelytę.

Tačiau labiausiai apgailėtini yra krikščionys, gyvenantys viena koja pasaulyje, kita - Kristuje. Jie nori apsidrausti, ir viena akimi žiūri į dangų, o kita - į žemę. Jie šaukiasi Kristaus, tačiau vis dėlto stengiasi atrasti saugumą, pasitenkinimą, malonumą ir pilnatvę šiame pasaulyje. Jie tarsi pakibę ant tvoros ir yra nelaimingi.

Atpažįsti save? Vienintelis būdas turėti džiaugsmą yra galų gale pasakyti Dievui „taip“, nepasiliekant jokių rezervų. Tai reiškia ir ištarti „ne“ pasauliui.

Didysis TAIP

Labai svarbu, kad krikščionis būtų įsitikinęs, jog Dievas yra geras. Dar daugiau - tik vienintelis Dievas yra geras. Jei mes nebūsime įsitikinę, kad vienintelis Dievas yra geras, nesugebėsime pasakyti „NE“ kitiems dievams, žadantiems džiaugsmą, bet iš tiesų atnešantiems liūdesį. Tik taip mes nedrįsime nė pagalvoti, jog yra bent lašelis gėrio be Dievo ir Jo valios mūsų gyvenimui. Ne, be Dievo nerasite gėrio nė trupučio.

Psalmės patvirtina šią tiesą: Tariau Viešpačiui: „Tu - mano Valdovas, be Tavęs man nebus gera“ (Ps 16, 2). Ką aš turiu danguje? Ir žemėje aš trokštu tik Tavęs (Ps 73, 25). Ir vėl: Tavęs, Viešpatie, šaukiausi, sakydamas: „Tu esi mano priebėga, Tu - mano dalis gyvųjų šalyje“ (Ps 142, 5).

Naujajame Testamente apaštalas Jokūbas rašo: Neapsigaukite, mano mylimi broliai! Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi (Jok 1, 16-17).

Visa, kas gera, šiame pasaulyje ateina iš Dievo. Niekas negali būti gera, jei tai ateina ne iš Dievo. Džiaugsmingas krikščionis tiki šia tiesa. Į tai jis sudeda visas savo viltis ir čia atranda džiaugsmą.

Jonas Kalvinas sako: „Nepakanka tik konstatuoti, jog yra tik vienas Asmuo, vertas visos pagarbos ir garbinimo, jei nesame įsitikinę, jog Jis yra visokio gėrio šaltinis, ir kad tik Jame mes rasime visko, ko reikia. <...> Kol žmonės nepripažins, kad už viską jie yra skolingi Dievui, kad Jo tėvišku rūpesčiu jie yra maitinami, jog Jis yra visokio gėrio autorius ir visa ko jie turi ieškoti tik Jame, tol jie niekados nenorės Jam tarnauti. Kol jie neatras visiško džiaugsmo Jame ir to neįtvirtins, jie niekados iš tiesų ir nuoširdžiai Jam neatsiduos.“ (Institutes, I, 2, 1).

Dievas yra geras. Dievas vienintelis yra geras. Ir visa, kas gera, ateina iš Dievo.

Tačiau geriausia, kad Dievas atiduoda mums save. Ir Jis yra mūsų džiaugsmas - nenusakomas, šlovingas mūsų širdžių pasigėrėjimas. Dovydas sako: Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje - malonumai per amžius (Ps 16, 11).

Didysis NE

Šėtonas gundo mus manyti, jog galime atrasti ką nors gero ir malonaus be Dievo. Tačiau turime ištarti stiprų, skardų „NE“ bet kam, kas žada ką nors gero be Jo. Šis didysis „NE“ yra krikščionio džiaugsmo šerdis.

Nuodėmė ieško gėrio be Dievo ir Jo valios. Taip buvo apgauta ir mūsų visų motina Ieva: Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklūs akims ir, vieną suvalgius, galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė (Pr 3, 6).

Mes suklumpame panašiai kaip ir ji. Kiek giliau pakapstęs bet kurią nuodėmę savo gyvenime atrandu, kad iš tiesų aš stengiausi gauti ką nors gera be Dievo ir ne Jo numatytu būdu. Tas „geras dalykas“, kurio aš ieškau, gali būti malonumas, saugumas, reikšmingumas, pasitenkinimas, teisingumas, nuosavybė, patogumas, kokia nors fizinė reikmė ar pan. Ir aš stengiausi tai gauti be Dievo. Tačiau tai yra stabmeldystė. Aš ieškau kažko kito nei Dievas, kas atsakytų į mano poreikius ir patenkintų mano troškimus. Šie dievai žada džiaugsmą, bet atneša žlugimą.

Štai kodėl tik iš dalies, tik puse širdies atsidavę krikščionys negali mėgautis išliekančiu džiaugsmu Kristuje. Dovydas sako:Kurie svetimus dievus sekioja, turi kentėti daug skausmų (Ps 16, 4). Ir vėl: Sielvartas graužia mano gyvenimą, vaitojimas - mano metus; išseko mano jėgos dėl mano kaltės ir mano kaulai sunyko (Ps 31, 10). Mes bėgiojame paskui kitus dievus, ieškodami džiaugsmo, bet atrandame tik skausmą ir liūdesį.

Mergina žino, jog neturėtų tekėti už nekrikščionio, tačiau viliasi atrasti meilę ir saugumą šiuose santykiuose, net jei tuose santykiuose ir nėra Dievo. Ji nori gero, tačiau ieško aprūpinimo pas kitą dievą, ir jos liūdesys tik sustiprės. 

Vyras mano atrasti pasitenkinimą, sklaidydamas pornografiją ar ieškodamas romano po darbo. Seksualinis pasitenkinimas yra geras, Dievo numatytas dalykas, tačiau šis vyras ieško kito dievo, kuris jam tai parūpintų. Bet šios kelios malonumo sekundės virsta žvyru ir pelenais jo burnoje.

Moteris nori būti svarbi ir reikšminga, todėl skleidžia apkalbas. Kalbėdama apie tai, ką daro kiti, ji jaučiasi labai svarbi. Tačiau tai liudija, kad ji dar neatrado savo vertės Kristuje ir bėgioja paskui kitą dievą, kad pajustų savo vertę.

Neatlaidus žmogus laiko širdy nuoskaudą. Jis manosi esąs atsakingas už tai, kad viskas vyktų teisingai. Teisingumas yra geras dalykas, tačiau jis neieško „visos žemės Teisėjo“, kad Jis tuo pasirūpintų, bet seka paskui kitą dievą.

Taigi, dar šiandien pasirinkite, kam tarnausite. Ieškokite Dievo ir Jo valios visiems geriems dalykams savo gyvenime. Kartu su psalmistu sakykite: Viešpats yra mano paveldėjimo dalis ir mano taurė, Jo rankoje mano likimas (Ps 16, 5).

Pusiau atsidavę krikščionys yra nelaimingi krikščionys. Vilkitės Dievu, pasitikėkite Juo ir nebėgiokite paskui kitus dievus. Tai yra kelias į džiaugsmą.

Iš http://www.desiringgod.org vertė Lina Tamonytė

Bendrinti: