Priklausomas nuo Jo

...Tyliai aušta.
Ryto žingsniai vos girdimi –
suplasnojo kažkur jau bundantis paukštis.
Ramuma. Žemė kalbasi su savimi.
Mąstau, karai visada prasidėdavo auštant...
Tyluma. Dar už vieno ryto taikią padangę
aš dėkinga kalbinu Viešpatį brangų.

 

 „Gyvenimu džiaugiasi tas, kuris moka dėkoti.“ (Deividas Makaslendas / David McCasland)

 

***
 

...Ant liaunų šakų sutūpę,
pumpurai pavasariu pragydo –
sveikina gyvenimą –

tą pilką mūsų būtį...
Čiulba žiedas, širdyje pražydęs:
– Būk pasveikintas,
Prisikėlimo –
Amžino stebuklo – ryte!

***


...Tai laimė – rūpesčių ir nerimo naštas palikti
jas galinčiam panešti – mylinčiam Kūrėjui,
keliaut lengva širdim, tikėjimo, ramybės kupina,
kai sukasi aplink nežinomybės vėjai...
Pasitikėjimas Dievu – tarytum dangiška mana
šiame išalkusiam pasaulyje mums padeda išlikti.

***

 

...Kaip šìlagėlė glaudžiasi prie šlaito,
taip, Dieve Tėve, prie Tavęs glaudžiuosi aš,
tarytum linksmas ir dėkingas vaikas,
ir kaip patyręs nesėkmes, skriaudas...
Ir ima gyti žaizdos, ir ašaros nudžiūsta,
nes iš Tavęs ramybė plūsta.

***

 

...Į kalnus, į aukštybę, į Tave keliu
kas dieną žvilgsnį savo, o Gerasis.
Tu palinksti žemai ar takeliu
pasitinki mane per ryto rasą.
Ir ko daugiau man reikia nei žinoti,
kad Tu ramybę daug vertesnę už turtùs
ir visą dangų man gali padovanoti –
ir daug daugiau nei šis pasaulis gali duoti...
Man su Tavim buvimas toks jaukus,
kada pasitinki mane per ryto rasą
ir maloningai šypsaisi, Gerasis.

 

***

...Manai, esi stipri, saugi be Viešpaties, širdie mana,
kurio žinioj kiekvienas tavo tvinksnis ir likimas?..
Priklausomas nuo Jo ir tavo įkvėpimas,
ir šeima, ir šio pavasario diena,
ir vakaras, kurio be mylinčiojo Dievo nesulauktum...

 

 

Romualda Adomaitytė-Chabarina


https://www.facebook.com/romualda.adomaitytechabarina

 

 

Bendrinti: