„Kad kiekvienas žmogus galėtų savo gimtąja kalba skaityti ir suprasti Bibliją“ (M. Liuteris)

Mano istorija 

Vaikystėje ir paauglystėje lankiau Šiaulių muzikos mokyklą. Ten susipažinau su mergina, kurios šeima lankė „kitokią bažnyčią“. Ji pakvietė mane į savo bažnyčios jaunimo anglų kalbos klubą, kurį vedė misionierių šeima iš Kanados. Mano draugės šeima lankė Laisvųjų krikščionių bažnyčią, dabar įsikūrusią Lietuvos krikščioniško fondo pastate Šiaulių priemiestyje, Ginkūnuose. Tame klube pirmą kartą paėmiau į rankas Bibliją, vėliau įsigijau asmeninę Bibliją. Šia knyga labai džiaugiausi, tačiau nelabai žinojau, ką su ja daryti, todėl padėjau į garbingą vietą lentynoje. Baigusi mokyklą, išvykau mokytis į Vilnių, o būdama 19 metų pradėjau savo kelionę su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Vėliau prisijungiau prie Vilniuje pradėtos kurti Laisvųjų krikščionių bažnyčios. 

Dabar man 36-eri, esu pastoriaus žmona, keturių vaikų mama ir visu etatu dirbu psichologe. Mano  kasdienybė pilna įvairiausių mažų ir didelių darbų. Taip gyvena dauguma mūsų bažnyčios žmonių – dienos kupinos darbų, mokslų, namų ruošos ir, žinoma, mėgstamo laisvalaikio. Tačiau mes, tikintys žmonės, žinome, kaip svarbu kasdien atnaujinti savo mąstymą Dievo žodžiu ir malda, nors šiais skubos ir socialinių tinklų laikais praktiškai tai įgyvendinti nelengva. Anksčiau studijuodavau Bibliją su kitais krikščionimis, bet studijų grupelės trukdavo ne ilgiau nei pusmetį – tiesiog pamesdavome kryptį, išsisemdavome.

Prieš septynerius metus išgirdau apie kitokias Biblijos studijas – jas mūsų bažnyčioje pristatė tuo metu Klaipėdoje gyvenusi misionierė iš JAV Marietta Smith. Tuomet auginau tris mažus vaikus, todėl tikrai trūko laiko ir jėgų savarankiškoms studijoms, tad nusprendžiau prisijungti prie sistemingos, struktūruotos, suaugusiųjų mokymosi principais pagrįstos Biblijos studijų grupelės Vilniuje. Vėliau pati pradėjau vesti tokią grupelę, kuri gyvuoja iki šiol.

Praėjusiais metais šventėme 500 metų Reformacijos jubiliejų. Ta proga nutariau perskaityti Martyno Liuterio biografiją lietuviškai. Nors skaityti nebuvo lengva, bet galiausiai tai atnešė vaisių – skaitant paskutiniuosius knygos puslapius Šventoji Dvasia įdėjo į širdį troškimą grįžti prie originalaus Biblijos teksto skaitymo, o ne remtis vien teminėmis studijomis ir pamokslais. Ėmiau trokšti, kad Lietuvos žmonės norėtų ir galėtų asmeniškai skaityti ir suprasti Gyvojo Dievo žodį, kuris vienintelis gali pakeisti mūsų gyvenimą ir mūsų tautą.

Kas yra Bendruomeninės Biblijos studijos?

Tarptautinė organizacija, pasivadinusi Bendruomeninės Biblijos studijos (angl. Community Bible Study (CBS), buvo įsteigta 1975 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Judėjimas prasidėjo nuo vienos Biblijos studijų klasės Vašingtono mieste. Vėliau daugybė studijas pradėjusių lankyti žmonių asmeniškai pažino Kristų ir leidosi į dvasinės brandos kelionę su Dievu. 1992 m. tarnystė pradėjo veiklą ir kitose pasaulio vietose daugelyje Europos ir Amerikos šalių, Azijoje, Ramiojo vandenyno salose bei Afrikoje. Šiuo metu organizacijos rengiama medžiaga verčiama net į 50 kalbų, o Biblijos studijų grupelėse ja naudojasi daugiau nei 80-ies pasaulio šalių gyventojai. 

Ši tarnystė visų pirma yra skirta krikščioniškų bendruomenių narių ugdymui. Visose pasaulio šalyse siekiama bendradarbiauti su vietos bažnyčiomis, padedant joms rūpintis savo narių dvasiniu augimu bei evangelizacija, nes organizacija jungia skirtingas bažnyčias ar bendrijas lankančius žmones. Reguliariai skaitydami ir studijuodami Bibliją tikintieji auga tikėjimu ir Dievo pažinimu, mokosi tarnauti kitiems ir taip padeda augti savo bendruomenei. 

Įvairiose pasaulio šalyse Biblijos studijų grupės renkasi skirtingose vietose bažnyčiai priklausančiose patalpose, bendruomenės narių namuose, taip pat ir „neutraliose“ erdvėse (bendruomenės namuose, bibliotekose ar kitose viešose vietose). Kadangi Biblijos studijų medžiaga nėra denominacinė (t. y. palaikanti vieną ar kitą teologinę srovę), kartu studijuoti gali tiek įvairių denominacijų žmonės, tiek ir visiškai nieko apie Bibliją nežinantys ir bažnyčios nelankantys žmonės. Stengiamasi, kad kiekvienas grupelės dalyvis mokydamasis skaityti ir suprasti Šventąjį Raštą jaustųsi patogiai.

Šį Bendruomeninių Biblijos studijų metodą sudaro penki pagrindiniai komponentai, kurie yra pagrįsti suaugusiųjų mokymosi principais. Edukologai yra įrodę, kad suaugę žmonės, skirtingai nei vaikai, mokosi iš savo patirties, todėl šis metodas yra paremtas visų pirma asmeniniu laiku, skirtu vien tik Biblijai. Kiekvienas grupelės dalyvis gauna savo asmeninę studijų medžiagą (pratybų sąsiuvinį), kuriame pasižymi / užsirašo atsakymus į kiekvienos savaitės klausimus. Antras komponentas yra kassavaitiniai susitikimai, kurių metu aptariama ir diskutuojama apie tai, ką kiekvienas apmąstė asmeniškai. Trečias žingsnis diskusija, kai grupelės vadovas trumpai apžvelgia medžiagą, parodo pagrindinę pamokos mintį ir apibendrina tiek Biblijos tekstą, tiek ir susitikimo metu kilusias diskusijas. Grįžęs namo po reguliaraus susitikimo kiekvienas narys gali perskaityti ir akademiškai paruoštą įžvalgų komentarą, kuris padeda įtvirtinti įgytas žinias. Tačiau penktas, ir pats svarbiausias šių Biblijos studijų komponentas, yra rūpinimasis kiekvienu grupelės nariu, nes visos žinios, kurios įgyjamos skaitant Dievo žodį, bus bevertės, jeigu mes nesirūpinsime ir praktiškai nerodysime meilės vienas kitam.

Bendruomeninės Biblijos studijos Lietuvoje

Lietuvoje pirmosios Biblijos studijos pagal CBS metodą buvo pradėtos 2009 m. Klaipėdoje, LCC krikščioniškame universitete. Ten gyveno ir dirbo misionierė Marietta Smith, kuri pati vedė Biblijos studijų grupelę studentams anglų kalba ir organizavo studijų bei mokymo medžiagos vertimą į lietuvių kalbą. Iš tiesų Marietta padovanojo Lietuvos bažnyčiai didelę dovaną – per jos tarnystės metus Lietuvoje profesionaliai buvo išversta ir redaguota medžiaga 17 skirtingų Biblijos studijų (7 Senojo Testamento ir 9 Naujojo Testamento knygos bei 1 apžvalginė medžiaga „Nuostabi Dievo knyga“). Sudėjus visą medžiagą lietuvių kalba, šiuo metu turime 224 pamokas, kurias studijuojant reguliariai kas savaitę mokslo metų ritmu (9 mėn. per metus), – tai beveik septynerių mokslo metų Biblijos studijų programa! Grupelės gali pasirinkti skirtingo pamokų skaičiaus medžiagas (6, 12, 18 ir 30-ies savaičių trukmės). Biblijos studijų medžiaga (pratybų sąsiuviniai ir gairės vadovams), užsisakius iš anksto, už nedidelę auką, skirtą naujų vertimų organizavimui, išsiunčiame grupelių lyderiams paštu.

  Šiuo metu aktyviai veikia aštuonios grupelės skirtinguose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruojyje, į kurias susirenka daugiau nei 50 žmonių iš skirtingų evangelinių bendruomenių.

Jeigu ir jūs norėtumėte gauti daugiau informacijos ar pasiryžtumėte steigti Biblijos studijų grupelę savo bendruomenėje, susisiekite su manimi el. paštu vita.rulinskiene@gmail.com arba ieškokite mūsų tarnystės Facebooko paskyroje CBS Lietuva. Mes jus trumpai apmokysime, paaiškinsime, kaip užsisakyti medžiagą ir pradėti naują grupelę. Vėliau kartu džiaugsimės, matydami, kaip Dievo žodis keičia kiekvieno Jo mokinio gyvenimą!

Vita Rulinskienė, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, 2018 m. pavasaris

 

Biblijos studijų medžiaga lietuvių kalba

 

Pamokų skaičius

 

Senasis Testamentas

Pradžios knyga

30

Pakartoto įstatymo knyga

12

Jozuės knyga

7

Teisėjų knyga

5

Rūtos knyga

2

Pirmoji Samuelio knyga

Antroji Samuelio knyga

10

6

 

Naujasis Testamentas

Evangelija pagal Joną

26

Evangelija pagal Luką

30

Apaštalų darbai

30

Laiškas romiečiams

30

Laiškas efeziečiams

Laiškas galatams

Laiškas filipiečiams

Jokūbo laiškas

Pirmasis Jono laiškas

6

6

6

6

6

Nuostabi Dievo knyga

(apie visą Bibliją)

6

 

Bendrinti: