Jurgita Kučinskienė: „...kantriai meldžiamės už save, savo aplinkos žmones ir miestą“

Šią savaitę Jubiliejinių metų organizacinis komitetas siūlo interviu su Raseinių Tikėjimo žodžio bažnyčios pastore Jurgita Kučinskiene. Šią Raseinių krašto evangelinę bendruomenę palaikykime ir maldose!
Kada ir kaip supratote, jog esate pašaukta ganyti Raseinių bendruomenę? Kas Jus sustiprina sunkumuose?

Dar tikėjimo pradžioje Dievas liudijo apie pašaukimą tarnauti žodžiu, todėl 2005 m., kai pastorius Gabrielius Lukošius pasiūlė prisiimti Raseinių vyresniosios atsakomybę, sutikau. Tai mano dvasinė šeima, kurioje gimiau, augau, tarnavau ir, manau, tiesiog atėjus metui subrendau kitam žingsniui - buvau ordinuota. O kai ištinka sunkumai, stiprina žinojimas, kad esu Dievo misijoje, kad Jis šį darbą pradėjo, Jis ir atbaigs, Jis rūpinasi savo bažnyčia, Jo dešinėje esu ir aš, kaip tos 7 žvaigždės (ganytojai) Apreiškimo knygoje 1 sk. 20 eil.

 Ar savo bendruomenėje turite tam tikrų tradicijų? Kokių?

Tapo įprasta prieš prasidedant mokslo metams laiminti vaikus ir pedagogus. Tai vyksta jau ne vienerius metus. O nuo praėjusių metų gegužės paskutinis mėnesio sekmadienis skirtas jaunimo tarnavimui. Visi įprato ir nekantraudami laukia jaunatviškų susirinkimų. Dar viena tradicija - drauge su Kėdainių bendruomenės moterimis jau ketvirtus metus vasarą rengiame mainų mugę. Taip pat bažnyčioje įprasta melstis ir sveikinti jubiliatus, o po kiekvieno susirinkimo - vaišintis arbata ir neskubėti namo. 

Kaip manote, kodėl esate vienintelė evangeliška bendruomenė Raseiniuose?

Ne vienintelė. Dar yra nedidelė liuteronų grupelė, bet be bažnyčios ir kunigo. Manau, atsakymas akivaizdus: mūsų rajone - Šiluva - katalikų piligrimystės centras. Religingumas čia įprasta laikysena, tačiau vargas kiekvienam, kuris negarbina Marijos. Raseiniuose nebūti kataliku reikia drąsos. Gal todėl mūsų krašte tiek nedaug evangelikų.

Kaip ir  kiekviena bendruomenė, jūs taip pat norite augti. Kaip įsivaizduojate tą augimą?

Prisipažinsiu, mano žvilgsnis nukreiptas į jaunimą. Tikiu, kad jaunimo tarnavimai mūsų bažnyčioje įsitvirtino ne šiaip sau. Tačiau augina Viešpats. Žinau, kad bendruomenė augs ne iš kažkur atsiradusiais žmonėmis, o tik per gilų asmeninį liudijimą. Todėl mes kantriai meldžiamės už save, savo aplinkos žmones, miestą ir prašome Dievo apreiškimo, drąsos ir Jo malonės visiems.

Bendrijai švenčiant 25 metų jubiliejų norisi pasidžiaugti drauge nueitu keliu. Kuo norėtumėte pasidžiaugti Jūs?

Norisi dėkoti Dievui už kiekvieną brolį ir seserį, kurie išstovėjo tikėjime. Nors būta daugybės pagundų ir išbandymų atsitraukti, jie ištikimai seka Kristumi ir paklūsta Jo pašaukimui. Džiaugiuosi už draugystės ir meilės saitus ne tik Raseinių bendruomenėje, bet ir tarp visų Tikėjimo žodžio bendruomenių, kurie mezgasi, stiprėja ir bręsta Jėzuje Kristuje.

Kalbino Jubiliejinių metų organizacinis komitetas
Bendrinti: