Maldos grandinė gegužės mėnesį

Gegužės mėnesį maldoje kviečiame prisiminti Šiaulių krašto Tiesos žodžio bendruomenes (Šiaulių, Kuršėnų, Radviliškio, Naujosios Akmenės ir bažnyčias).

Šiaulių bažnyčia Tiesos žodis - balandžio 29 d. - gegužės 5 d.

Poreikiai:
- kad tikintieji - jaunimas, šeimos ir vyresni žmonės - visi drauge toliau augtume Dievo malone, Viešpaties, mūsų Gelbėtojo Jėzaus, pažinimu, gailestingumu ir išmintimi;
- kad nuolankiai puoselėtume pasišventimo ir tarnystės dvasią bažnyčios gyvenime bei už jos ribų, kūrybingai skleistume evangelijos žinią, puoselėtume krikščioniškas vertybes, atliktume gailestingumo tarnystę miesto bendruomenėje;
- kad pjūties Šeimininkas pašauktų ir siųstų darbininkus į skirtingus bažnyčios tarnystės laukus. Pakeltų paauglių ir jaunimo tarnysčių vadovus, padėtų burti gebančius tarnauti internetinėje erdvėje, teiktų malonės vystytis prasidėjusiai moterų tarnystei, pakeltų jaunos kartos tarnautojus, kurie stotų šalia vyresnių tarnų įvairiuose tarnavimuose.
- stiprybės ir Dievo malonės pastorei Anželikai Krikštaponienei, jos artimiesiems, bažnyčios vyresniesiems ir jų šeimoms, visiems grupelių vadovams, šlovinimo tarnautojams, vaikų sekmadienio mokyklos mokytojams, paauglių-jaunimo, krikščioniško knygyno, tvarkos, operatorių ir vertėjų tarnavimo tarnautojams;
- už bendrijos vaikų-paauglių pastorę bei akcijos „Vaikų Kalėdos“ koordinatorę Rasą Mardosaitę. Didesnio Viešpaties aiškumo šio projekto ateičiai ir perspektyvai Lietuvoje.

Dėkojame Dievui:
- už Viešpaties gerumą ir ištikimybę nuo bažnyčios užgimimo akimirkos iki šios dienos;
- už atsidavusią ir ilgametę ganytojos tarnystę, jos šeimą, ištikimas bendruomenės vyresniųjų šeimas, pasišventusius ilgamečius įvairių tarnysčių vadovus ir ištikimus bažnyčios narius bei tikinčiuosius;
- už glaudžius Šiaulių krašto bendruomenių ryšius, bažnyčių pastorius, kurie dosniai tarnauja žodžiu ir kitomis dovanomis, stiprindami visas regiono ir bendrijos bendruomenes.

Kuršėnų bažnyčia Tiesos žodis - gegužės 6-12 d.

Poreikiai:
- kad bręstų ir stiprėtų meilė Dievui, Jo žodžiui ir vienas kitam;
- kad vis daugiau tikinčiųjų burtųsi į namų susirinkimus bendrystei puoselėti;
- kad bendruomenės jaunimas suvoktų savo dvasinę tapatybę;
- kad pavyktų sėkmingai vykdyti vaikų dienos centro veiklą, pasiekiant rizikos grupės paauglius;
- kad Dievas pakeltų daugiau pasišventusių darbininkų dvasinėje pjūtyje;
- kad bendruomenė sugebėtų kūrybingai žodžiu ir gailestingumo darbais skelbti Gerąją Naujieną;
- kad miesto ir apylinkių žmonės taptų vis atviresni Evangelijos žiniai.

Dėkojame Dievui:
- už visokeriopą Dievo globą bendruomenei;
- už ištikimus ir pasišventusius tarnautojus;
- už nuosavus maldos namus ir galimybę juos išlaikyti.

Radviliškio bažnyčia Tiesos žodis - gegužės 13 - 19 d.

Poreikiai:
-  aiškiau, giliau, plačiau matyti bei suvokti, kiek daug mums atleista;
- kaip stipriai Dievas myli žūstantį pasaulį ir trokšti gyventi dėl Kristaus šlovės.
- Dievo palaimos ir Jo apsaugos pastoriui Nerijui ir jo šeimai.

Dėkojame Dievui:
- už išgelbėjimą, sielų ganymą;
- už tikinčiųjų ištikimybę ir vienybę;
- už tai, kad esame turtingi kiekvienam geram darbui.

Naujosios Akmenės bažnyčia Tiesos žodis - gegužės 20-26 d.

Poreikiai:
- kad Dievas duotų jėgų pereiti visus sunkumus ir iššūkius tarnavimuose;
- kad Dievas padėtų susirasti darbo tikintiesiems ir kad mūsų krašte būtų kuriama kuo daugiau darbo vietų, jog žmonėms nereiktų emigruoti;
- kad Viešpats duotų daugiau išminties pastoriui tvarkyti Dievo vynuogyną;
- kad siųstų gerų darbininkų į Viešpaties pjūtį;
- kad bažnyčios šeimos įveiktų krizes ir sunkumus;
- kad Dievas aprūpintų finansais renovuoti mūsų bažnyčios pastatą.

Dėkojame Dievui:
- kad atvėrė plačiai duris skelbti Evangeliją;
- už stiprią, pasišventusią komandą mūsų bendruomenėse;
- už nuosavus maldos namus, kuriuose glaudžiasi net trys socialiniai centrai.
Bendrinti: