Loreta Bratčenka: „Viešpats yra maloningas – jei Jis patiki, Jis ir palaiko, įdeda žodžius į lūpas ir meilę į širdį...“

Šią savaitę meldžiamės už Papilės miestelio Tiesos žodžio bendruomenę bei pristatome interviu su vyresniąja Loreta Bratčenka.


Kas Jums brangu bažnyčios ganytojo tarnystėje?

Kalbant apie ganytojo tarnystę pirmiausia pieš akis iškyla kaimenės vaizdinys. Koks ganytojas be kaimenės? Džiaugsmas ir palaima užlieja širdį, kai prisimenu kiekvieno mažosios bendruomenės nario veidą. O kokios mielos akimirkos, kai tave apdovanoja savo darže užaugintomis uogomis, kai pasidžiaugia maldos stebuklingais vaisiais, kai išsako padėką už atneštą Dievo žodį ar už puikų drauge praleistą vakarą. Dievo meilė mus visus suvedė ir apjungė bendrystei, kad drauge augtume ir bręstume. Be abejo, mūsų tarnystė neša vaisių ir Papilės miesteliui - maldose užtariame visus miestelio gyventojus, trokštame jie nepražūtų, bet atrastų kelią pas Viešpatį.

Mane, kaip tarnaitę, Viešpats lavina nuosekliai ir kryptingai. Šiuo metu studijuoju socialinio darbo specialybę Šiaulių kolegijoje. Tai labai padeda tarnauti bendruomenei, nes įgytos žinios stiprina bendravimo įgūdžius augti, leidžia suvokti įvairius socialinius reiškinius bei jų padarinius, rasti geriausius problemų sprendimo būdus. Mūsų miestelyje LPF „Prieglobstis“, bendradarbiaudamas su savivaldybe, šiuo metu vykdo blaivinimo programa, kurioje dalyvaudama susipažinau su Papilės socialinėmis darbuotojomis. Taigi drauge mes galime pasiekti socialinės rizikos šeimas, padėti vargstantiems, įklimpusiems į alkoholio liūną. Viešpats randa būdų, kaip mus auginti, ruošti darbui, suveda su reikiamais žmonėmis, paruošia kelią, o mums belieka paklusti Jo vedimui.

Kokiais nesenais savo bendruomenės įvykiais norėtumėte pasidžiaugti?

Labiausiai bendruomenę džiugina atsakytos maldos, sustiprinusios tuos, kuriems reikėjo atsakymo, ir padedančios dar labiau pasitikėti Viešpačiu. Galbūt to dabar labiausiai ir reikia bendruomenei, kad ji sustiprėtų ir pajėgtų ne tiesiog išgyventi, bet ir atlikti didžius darbus. Galėčiau paminėti daugybę stebuklingai atsakytų maldų: gimęs ilgai lauktas vaikelis, kai jo jau niekas nebesitikėjo arba pasitraukusi mirtina liga, kurios gydytojai jau pusantrų metų nebeaptinka moters organizme.

Artimiausiu metu planuoju apsigyventi Papilėje, nes iki šiol į susirinkimus važinėdavau iš Naujosios Akmenės. Viešpats pasirūpino, kad būčiau arti savo bendruomenės ir galėtume glaudžiau bendrauti, kad žmonės pagaliau pajustų, jog šalia kaimenės nuolat yra ganytoja. Namas Papilėje - tai stebuklas man, mano šeimai ir bendruomenei. Bet Viešpačiui juk nieko nėra neįmanomo.

Kaip keitėsi jūsų bendruomenės tikslai ir siekiai bėgant metams?

Jau treti metai esu Papilės bendruomenės vyresnioji. Prisiminus pirmuosius žingsnius šioje tarnystėje, norisi pakelti akis į dangų ir dėkoti Viešpačiui už Jo vedimą, išmintį, palaikymą ir suteiktą stiprybę. Menu, kai po sunkios dienos darbų palaiminta pastoriaus pirmą kartą važiavau tarnauti, mąsčiau: „...ir ką gi aš galiu duoti tiems žmonėms?“. Kaustė baimė ir nerimas. Tačiau Viešpats yra maloningas - jei jis patiki, Jis ir palaiko, įdeda žodžius į lūpas ir meilę į širdį tiems žmonėms. Jis viskuo pasirūpina, suteikia išminties. Pasirinkdamas mane, Jis dar kartą patvirtino principą, kad Dievas pasirenka tą, kas yra niekas, kad padarytų kažkuo. Bendruomenei labai reikėjo nuolatinio vadovo, nes ilgus metus vadovai nuolat keitėsi. Žmonės nespėdavo priprasti prie vieno vadovo, kai duris praverdavo jau kitas. Tad galima teigti, jog svarbiausias bendruomenės tikslas ir buvo turėti nuolatinį ganytoją.

Šiandien Papilės miestelio tikinčiųjų tikslas yra kitas. Maldose prašome Viešpaties, kad bendruomenė augtų skaičiumi. Džiugu, kad Viešpats išlaikė bendruomenę iki dienos, iki tol, kol ji pradės augti. Kad ir nedaug tikinčiųjų lanko susirinkimus, tačiau jie tvirtai stovi Viešpaties vynuogyne, pasiraitoję rankoves ir pasiruošę pjauti didžiulį derlių, nes Viešpats liudija maldose: „Jau bręsta vaisius, jau metas.....“.

Ką ši Tikėjimo žodžio 25-erių metų jubiliejaus šventė reiškia jūsų bendruomenei?

Mūsų bendruomenė džiaugiasi su visais tikinčiaisiais, kad jau 25-erius metus drauge einame Viešpaties vedini. Jubiliejaus proga garbinome Viešpatį Šiauliuose, drauge su visais šio krašto tikinčiaisiais. Greitai Naujosios Akmenės Tiesos žodžio bažnyčioje taip pat kils gyriaus giesmės Viešpačiui kitokio jubiliejaus proga - „20 metų kartu Dievo darbuose“.

Norisi, kad bendruomenės augtų, kad Dievo darbas augtų žmonių akyse, kad nereiktų Viešpačiui versti kalbėti akmenį ar asilą... Nes būtent mes esame ta druska, kuri neleidžia pasauliui sugesti. Per tuos metus nemažai nuveikta ir džiugu, kad Viešpaties darbai nesibaigia. Pasitraukus vieniems, Viešpats atrado kitus, pasirūpino kad Jo darbas būtų tęsiamas. Žmonės keičiasi, bet Viešpats išlieka per amžius tas pats.

Jubiliejinių metų organizacinis komitetas
Bendrinti: