Romanas Semaška: „Jubiliejus yra pats tinkamiausias laikas padėkoti Dievui už tai, kad Jis mus pašaukė ir atvedė iki šios nuostabios dienos“

Šią savaitę mintimis apie ganomą Tauragės Tikėjimo žodžio bendruomenę dalijasi Jurbarko ir Tauragės bažnyčių pastorius Romanas Semaška.

Ką labiausiai branginate tarnaudamas bažnyčios ganytoju?


Ko gero, didžiausia brangenybe laikau patikėtą Dievo žodį. Bėgant metams susižavėjimas Žodžio galia ir reikšme atgimdant, ugdant, maitinant, gydant, vedant, taisant, perkeičiant ir išganant žmogų tik auga ir gilėja. Nematau brangesnio dalyko ganytojo tarnystėje už ištikimą Jo žodžio perteikimą.

Kokiais neseniai įvykusiais įvykiais savo bendruomenėje norėtumėte pasidžiaugti?

Galbūt įsimintiniausi paskutiniai įvykiai yra šie: visai neseniai dienos švieson iškilo ir išsirutuliojo keletą metų trukęs santykių irimas tarp grupelės tikinčiųjų, kuris nuodijo visą bendruomenę. Tiesa, ne visi dar išgiję, tačiau džiugina tai, jog dabar bent visiems viskas aišku, ir norintys gali toliau ramiai keliauti išganymo ir statydinimosi takais.

Kaip metams bėgant keitėsi jūsų bendruomenės tikslai ir siekiai?

Manau, jog pagrindiniu akcentu įvardyčiau „tikėjimo bėgimo“ pervertinimą. Turiu galvoje tai, jog tikėjimo kelio pradžioje pagrindiniu siekiu buvo galima įvardyti visų atvertimą, ir tai vyko pakankamai stipriai, galima būtų sakyti - net siautulingai. Dabar pagrindiniu siekiu įvardyčiau mokymąsi gyventi ramybėje, ne išorėje, bet viduje puoselėjant  ir ragaujant tikrą dangišką gyvenimą.

Tikslai sakyčiau lieka tie patys - siekti pažinti savo Gelbėtoją ir įgytu pažinimu dalintis su kitais žmonėmis.

Ką ši 25-erių metų Bendrijos jubiliejaus šventė reiškia jūsų bendruomenei?

Esame neatsiejama bendrijos dalis, todėl jubiliejus yra ir mūsų šventė. Prisimenant, jog Tauragės bažnyčia yra viena pirmųjų, kurią įsteigė Lietuvos misijų tarnavimas, matant jau nueitą kelią širdį pripildo itin šilti jausmai. Todėl 25 metų jubiliejus yra itin brangi galimybė įvertinti nuveiktus darbus, priimtus sprendimus, skelbtą mokymą, išlikusius vaisius ir taip iš tiesų pastiprinti, o gal ir pataisyti, pakoreguoti save, žvelgiant į ateitį.

O visų svarbiausia - jubiliejus yra pats tinkamiausias laikas padėkoti Dievui už tai, kad Jis mus pašaukė ir atvedė iki šios nuostabios dienos.

Jubiliejinių metų organizacinis komitetas
Bendrinti: