Pamokslai

Kaunasdaugiau

Panevėžysdaugiau

Stvoyklos 2019

Dvasia ir žodisdaugiau

Renginiai ir skelbimaidaugiau

Naujienosdaugiau

Mūsų svečiaidaugiau

 • Diena X

  Prasidėjus Didžiajai savaitei susimąstykime - kokiomis mintimis sutiksime Didijį ketvirtadienį, penktadienį ir pačias Velykas.

Refleksijosdaugiau

 • Tikėjimas ant kryžiaus

  Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.“

Šeimos užuovėjadaugiau

 • 30-ties dienų maldos už savo vyrą iššūkis

  Laimink savo vyrą, melsdamasi už jį! Apaštalas Paulius visiems krikščionims nurodė melstis vieniems už kitus (Efeziečiams 6, 18). Tai apima ir žmonų atsakomybę bei privilegiją melstis už savo vyrus.

Tikėjimas ir mokinystėdaugiau

 • Tikroji laisvė

  Laisvė - labai patraukli tema. Septintą dešimtmetį prasidėjęs pasaulinis maištas prieš valdžią tapatinamas su visuotiniu laisvės ieškojimu. Daugelį žmonių ši idėja tiesiog apsėdo ir jie visą gyvenimą kovoja už laisvę. Vieniems laisvė - tai tautos laisvė, išsivadavimas iš kolonijinio ar neokolonijinio jungo.

Bažnyčia, visuomenė ir kultūradaugiau

 • Mokytis ir mylėti

  Kviečiame susipažinti su mokslininku, studijavusiu, o dabar jau ir kitus technologijos mokslų labirintais vedančiu Kauno technologijos universiteto doc. dr. Renaldu Urniežiumi. Pokalbis su Renaldu vyko 2018 m. rugsėjo mėn.